zde muže být i vaše reklama

Navigace
GDPR
Konzultační dny
Daňové povinnosti
Společná zemědělská politika 2014 - 2020
AKTUÁLNĚ
Informační magazíny
Akce a semináře
Prezentace ze seminářů
Archiv prezentací
ZEMĚDĚLSTVÍ
CENY KOMODIT
DOTACE PRO ZEMĚDĚLCE
LESNICTVÍ a MYSLIVOST
REGIONÁLNÍ POTRAVINA
Video o vítězích v Regionální potravině
ARCHIV Regionální potraviny
Farmářské trhy
POTRAVINÁŘSTVÍ
OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
OBCE A VENKOV
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ZÁKONY A VYHLÁŠKY
PORADENSTVÍ
Zemědělský výzkum
Transfér poznatků vědy a výzkumu do praxe
Školství
Agroturistika
Žně, dožínky
Počasí
Nabídka služeb a inzerce
O nás
Odkazy
Státní instituce
Středočeský kraj
Celá ČR
Agroturistika
Krajská informační střediska
Další profesní vzdělávání pracovníků v zemědělství
KONTAKT
Přihláška členství v KIS
ARCHIV
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

WEB INFORMACEOdkazy
Aktuální informace
Odkazy na státní instituce

Ministerstvo zemědělství ČR
http://www.mze.cz/

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
http://www.mmr.cz

Ministerstvo životního prostředí ČR
http://www.env.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
http://www.mpsv.cz/cs/

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
http://www.mpo.cz

Státní zemědělský intervenční fond
http://www.szif.cz

Státní veterinární správa
http://www.svscr.cz/

Státní rostlinolékařská správa
http://www.srs.cz

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
http://www.szpi.gov.cz/

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
http://www.ukzuz.cz/

Česká plemenářská inspekce
http://www.cpinsp.cz/

Český statistický úřad
http://www.czso.cz/

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
http://www.pgrlf.cz

Pozemkový fond
http://www.pfcr.cz

Ústřední pozemkový úřad
http://www.upu.cz/

Český úřad zeměměřický a katastrální
http://www.cuzk.cz/

Česká inspekce životního prostředí
http://www.cizp.cz

Český hydrometeorologický ústav
http://www.chmi.cz
26.4. 2007 20:10
Odkazy na informační stránky

http://www.apic-ak.cz/
www.agroweb.cz
www.agris.cz
www.agroporadenstvi.cz
www.agronavigator.cz

Portál Farmáře Ministerstva zemědělství ČR
https://farmar.mze.cz/portal/page/portal/PORTAL_FARMARE

Užitečné kontakty
http://www.zahradkari.cz/kontakty/kontakty.htm

Strukrutrální fondy EU
http://www.strukturalni-fondy.cz/

Legislativa

Sbírka zákonů
http://www.mvcr.cz/sbirka/

Portál veřejné správy - vyhledávání v předpisech ze Sbírky zákonů
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/699/place

EUR-lex - bezplatný přístup k právu EU
http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

Krajské a okresní instituce

Středočeský kraj
http://www.kr-stredocesky.cz

Krajská hospodářská komora Střední Čechy
http://www.khkstrednicechy.cz/

Okresní hospodářská komora v Příbrami
http://www.ohkpb.cz

Kontakty na Okresní hospodářské komory
http://www.khkstrednicechy.cz/o-nas/ohk.php

Agrární komora Příbram
http://www.akpribram.cz/

Kontakty na okresní Agrární komory
http://www.agrocr.cz/oak.php
26.4. 2007 19:33
Odkazy na zájmové organizace

Agrární komora ČR
http://www.agrocr.cz

Zemědělský svaz ČR
http://www.zscr.cz/

Asociace soukromého zemědělství ČR
http://www.asz.cz/

Svaz marginálních oblastí
http://www.lfa.cz/

Svaz ekologických zemědělců Pro-bio
http://www.pro-bio.cz/

Centroodbyt - národní odbytové družstvo
http://www.centroodbyt.com/

Český svaz zpracovatelů masa
http://www.cszm.cz/

ECEAT CZ - Svaz podnikatelů ČR ve venkovské turistice a agrituristice
http://www.eceat.cz/

Chovatelské a pěstitelské svazy

Český svaz chovatelů masného skotu
http://www.cschms.cz

Svaz chovatelů českého strakatého skotu
http://www.cestr.cz/

Svaz chvatelů holštýnského skotu
http://www.holstein.cz/

Svaz chovatelů normandského skotu
http://www.normande.cz/

Svaz chovatelů ovcí a koz
http://www.schok.cz/

Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
http://www.cmsch.cz/cz/

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, s.r.o.
http://www.spzo.cz

Svaz integrované produkce hroznů a vína
http://siphv.artemon.cz:8080/vino-ip/
26.4. 2007 17:57
Výzkum a vysoké školství
Výzkumný ústav živočišné výroby
http://www.vuzv.cz/

Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky
http://www.vuze.cz/

Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha – Ruzyně
http://www.vurv.cz

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
http://www.uhul.cz

Ústav zemědělských a potravinářských informací
http://www.uzpi.cz

Výzkumný ústav veterinárního lékařství
http://www.vri.cz

Výzkumný ústav pro chov skotu
http://www.vuchs.cz/

MILCOM, a.s. (výzkumný ústav mlékárenský)
http://www.milcom-as.cz/

Výzkumný ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
http://www.uskvbl.cz/

Výzkumný ústav pícninářský, s.r.o.
http://www.vupt.cz/

Výzkumný ústav bramborářský
http://www.vubhb.cz/

Řepařský institut Semčice, s.r.o.
http://www.semcice.cz/

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s
http://www.beerresearch.cz

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
http://www.vukoz.cz/

Výzkumný ústav včelařský
http://www.beedol.cz/

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.
http://www.vukrom.cz/

AGRITEC - výzkum, šlechtění a služby Šumperk, s.r.o. (lnářský)
http://www.agritec.cz/

Česká zemědělská univerzita v Praze
http://www.czu.cz/cz/

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
http://www.mendelu.cz/

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta
http://www.zf.jcu.cz/
26.4. 2007 15:12

Odkaz otevře nové oknoLeták o činnosti KISů s kontakty
3.9. 2015 - GJ
Odkaz otevře nové oknoKontakty na pracoviště KAZV a AZV MZe
kontakty na pracoviště Krajských agentur pro zemědělství a venkov a podřízené Agentury zemědělství a venkova  
21.6. 2009 - bratrm ; Zdroj : KIS Vysočina
Odkaz otevře nové oknoPortál veřejné správy
Na úřad přes internet. Portál Ministerstva informatiky ČR. Povinně zveřejňované informace. Užitečné odkazy na veřejnou správu řazené podle oborů.
12.4. 2007 - Čámská
Odkaz otevře nové oknoStátní zemědělská a potravinářská inspekce
SZPI je organizační složka státu, která je přímo podřízená ministerstvu zemědělství. Je orgánem státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin.
31.10. 2006 - Čámská
Odkaz otevře nové oknoAgentura ZERA
Zemědělské a ekologické poradenství
9.8. 2006 - Čámská
Odkaz otevře nové oknoRegionální rozvojová agentura Střední Čechy, s.p.o.
Regionální rozvojová agentura Střední Čechy, s.p.o. se sídlem v Kladně byla založena s cílem technické pomoci členům tohoto komunálního sdružení, tzn. jako poradce při řešení individuálních i společných projektů. Její součástí je síť regionálních poboček a kontaktních míst, působící v Berouně, Příbrami, Mělníku, Mladé Boleslavi a Poděbradech/Nymburku. (V současné době se připravuje zahájení činnosti kontaktního místa ve Vlašimi.)
5.5. 2006 - Čámská
Odkaz otevře nové oknoCentrum hygieny potravinových řetězců v Brně
CHPŘ SZÚ je centrem Státního zdravotního ústavu v Praze, které se zabývá otázkami bezpečnosti potravin a aplikovanou výživou. Jsou zde užitečné informace a odkazy pro odborníky i veřejnost z oblasti chemie, mikrobiologie, toxikologie, nutriční epidemiologie, potravin nového typu včetně geneticky modifikovaných a stanoviska vědeckého výboru pro potraviny.
3.5. 2006 - Zdena
Odkaz otevře nové oknoÚstav zemědělských a potravinářských informací
Informační fondy (třetí největší oborová knihovna na světě),  vzdělávání a poradenství.
3.5. 2006 - Zdena
Odkaz otevře nové oknoEvropské centrum pro eko agro turistiku
Stránky ECEAT - organizace sdružující odborníky specializující se na šetrný (udržitelný, odpovědný) cestovní ruch a Svazu venkovské turistiky. Propagace agro a eko turistiky včetně nabídek ubytování, Stezka dědictví
3.5. 2006 - Zdena
Odkaz otevře nové oknoFarma Zahradnice Olbramovice
vyjížďky na koních, plavení koní, výuka jízdy na koních, několikadenní výlety na koních
3.5. 2006 - Zdena
Kontakty - Krajská informační střediska pro rozvoj zemědělství a venkova

Přehled subjektů, kterým byl Ministerstvem zemědělství udělen statut Krajského informačního střediska, včetně kontaktních údajů na tato pracoviště zařazená do poradenského systému MZe.

29.3. 2011 - vot ; Zdroj : ÚZPI
Odkaz otevře nové oknoVodohospodářský informační portál
Stavy a průtoky řek, srážky, kvalita vody...
7.9. 2007 - MZe
Odkaz otevře nové oknoPosuzování vlivů na životní prostředí - SEA
V současnosti se projednává Integrovaný operační program
21.12. 2006 - Čámská
Odkaz otevře nové oknoLEADER+
portál Národní observatoře venkova se seznamem místních akčních skupin
20.10. 2006 - Čámská
Odkaz otevře nové oknoOdkaz na stránky povolenky
Národní rejstřík obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
2.6. 2006 - cel ; Zdroj : Obnovitelné zdroje energie
Odkaz otevře nové oknoMinisterstvo zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví České Republiky - do jeho kompetence spadají zdravotnická zařízení a lékaři, lázně, farmacie a lékárny, zdravotní pojišťovny, hygienický a epidemiologický dozor.
3.5. 2006 - Zdena
Odkaz otevře nové oknoStátní zdravotní ústav
Logo SZUStátní zdravotní ústav je zdravotnické zařízení k přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, monitorování a výzkumu vztahů, životních podmínek a zdraví, k ochraně veřejného zdraví, k postgraduální výchově v lékařských oborech, pro zdravotní výchovu obyvatelstva.
3.5. 2006 - Zdena
Odkaz otevře nové oknoMinisterstvo pro místní rozvoj
logo Ministerstva pro místní rozvojRegionální politika včetně regionální podpory podnikání, cestovní ruch, hospodářská a strukturální politika, územní plánování a stavební řád, bytová politika včetně rozvoje domovního a bytového fondu
3.5. 2006 - Zdena
Odkaz otevře nové oknoRodinná farma manželů Peškových
Agroturistika v překrásném prostředí nedaleko Sedlčan. Na farmě najdete velké stádo hovězího dobytka, koně, prasata, ovce, slepice.
3.5. 2006 - Zdena
Odkaz otevře nové oknoMinisterstvo zemědělství
Logo Ministerstvo zemědělstvíZemědělství, lesní a vodní hospodářství, potravinářství, dotace a programy, legislativa, ochrana zvířat
31.3. 2006 - Zdena
  1 - 2 Následující  Na konec

 


APLIKACE
Diskuzní fórum Diskuzní fórum
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

VÝNOSY VE ŽNÍCH 2005 ve STŘEDOČESKÉM KRAJI
Odkazy na státní správu
Kontakty - Krajská informační střediska pro rozvoj zemědělství a venkova

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 6 Zobrazit následující
Nitrátová směrnice
Nitrátová směrnice
Agroporadenství
Agroporadenství
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond
Státní zemědělský intervenční fond
Státní zemědělský intervenční fond
REGIONÁLNÍ POTRAVINA
REGIONÁLNÍ POTRAVINA
Výstava v Lysé nad Labem
Výstava v Lysé nad Labem

© Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s., Poštovní 4, Příbram V, 261 01
Telefon: 721 315 260, e-mail: kis.stredocesky@atlas.cz, http://www.kis-stredocesky.cz. IČ: 27233162. Statutární zástupce: Ing. Gabriela Jeníčková. GPS: 49.669461, 13.990295. ID datové schránky: ybqrpsq. IČO: 27233162.