zde muže být i vaše reklama

Navigace
GDPR
Konzultační dny
Daňové povinnosti
Společná zemědělská politika 2014 - 2020
AKTUÁLNĚ
Informační magazíny
Akce a semináře
Prezentace ze seminářů
Archiv prezentací
ZEMĚDĚLSTVÍ
CENY KOMODIT
DOTACE PRO ZEMĚDĚLCE
LESNICTVÍ a MYSLIVOST
Novinky a akce
REGIONÁLNÍ POTRAVINA
Video o vítězích v Regionální potravině
ARCHIV Regionální potraviny
Farmářské trhy
POTRAVINÁŘSTVÍ
OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
OBCE A VENKOV
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ZÁKONY A VYHLÁŠKY
PORADENSTVÍ
Zemědělský výzkum
Transfér poznatků vědy a výzkumu do praxe
Školství
Agroturistika
Žně, dožínky
Počasí
Nabídka služeb a inzerce
O nás
Odkazy
Další profesní vzdělávání pracovníků v zemědělství
KONTAKT
Přihláška členství v KIS
ARCHIV
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatelSpolečenstvo státních podniků spravujících lesy ve vlastnictví státu nově členem Lesnicko-dřevařské komory ČR
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 131674 ; Vydáno : 11.7. 2014 ; Autor : Ing. Gabriela Jeníčková
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

(9. 7. 2014)

Společenstvo státních podniků spravujících lesy ve vlastnictví státu (SPLVS), jehož členy jsou Vojenské lesy a statky ČR, s.p., (VLS) a Lesy České republiky, s.p., (LČR), bylo nově přijato mezi členy Lesnicko–dřevařské komory ČR (LDK), organizace vzniklé na konci roku 2013. Rozhodla o tom 2. valná hromada LDK. SPLVS si od členství v LDK slibuje možnost aktivního se spolupodílení na řešení aktuálních otázek v celém lesnicko–dřevařském sektoru a to společně se zástupci dalších sektorových subjektů – firem, škol či oborových asociací. SPLVS je současně s LDK členem Agrární komory ČR (AK).
 
„Věříme, že se nám, na platformě členství v LDK, podaří nacházet možnosti řešení aktuálních koncepčních a sociálních úkolů, které v současnosti  před  lesnicko-dřevařským sektorem stojí. Naše společné začlenění v organizačních strukturách AK by mohlo být sjednocujícím prvkem při řešení těchto úkolů,“ poznamenává výrobní ředitel VLS Libor Strakoš.
 
„Jsme přesvědčeni, že členství SPLVS a tím i LČR v Lesnicko–dřevařské komoře ČR přispěje
ke zlepšení dialogu mezi jednotlivými subjekty v našich oborech a napomůže k nalézání řešení společných témat. Předpokládám, že se členská základna LDK rozroste o další členy, jedná se
o jedinou lesnicko-dřevařskou oborovou organizaci, která je otevřena  všem producentům
a zpracovatelům dřeva, výzkumným a školským institucím a všem dalším, kteří jsou s oborem profesně spojeni,“
uvádí obchodní ředitel LČR Radovan Srba.
 
Lesnicko-dřevařská komora ČR byla založena koncem roku 2013 jako zájmové sdružení právnických osob. Jejím stěžejním posláním je prosazovat a hájit klíčové zájmy tohoto odvětví bez ohledu
na formu vlastnictví a současně dlouhodobě usilovat o zajištění ekonomické stability a zvýšení prestiže oboru, ve kterém bude základním principem jeho fungování a rozvoj.
 
Komora je připravena být plnohodnotným partnerem a zapojit se do jednání a diskusí nejen 
o aktuálních problémech, ale i koncepčních otázkách lesnicko-dřevařského sektoru vůči orgánům státní správy a samosprávy, bankovním institucím i médiím a široké veřejnosti.
 
LDK je taktéž začleněna do struktur AK ČR; její zástupci jsou aktivně zapojeni do odborných komisí
a přípravy legislativních návrhů zasahujících do lesnicko-dřevařského sektoru (např. v oblastech oborového školství, rozvoje venkova, dotační politiky, aj.).
 
 .
KONTAKTY
Lesnicko–dřevařská komora ČR
Andrea Pondělíčková, výkonná tajemnice
T: 733 755 521
Internet:
www.ldkomora.cz
 
 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Hana Politzerová, tisková mluvčí
T: 220 405 106, 731 137 661
E:
hana.politzerova@vls.cz

Lesy České republiky, s. p.
Zbyněk Boublík, tiskový mluvčí
T:  956 999 201, 724 813 301
 

APLIKACE
Diskuzní fórum Diskuzní fórum
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

Informace pro žadatele na opatření Lesnictví z HRDP
Možnosti získání dotací pro r 2007 -2013 pro lesní hospodářství
Pravidla pro poskytování dotací na hospodaření v lesích v roce 2007
Informace SZIF pro žadatele na opatření Lesnictví
Nařízení vlády č. 239/2007 Sb. o dotacích na zalesňování zemědělské půdy
Poslanci k podmínkám převodu zemědělských a lesních pozemků
BSE test pro živá zvířata
Ministr podporuje prodej státních lesů
Problémy lesních podniků
Doporučení z COFO 19

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 6 Zobrazit následující
Nitrátová směrnice
Nitrátová směrnice
Agroporadenství
Agroporadenství
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond
Státní zemědělský intervenční fond
Státní zemědělský intervenční fond
REGIONÁLNÍ POTRAVINA
REGIONÁLNÍ POTRAVINA
Výstava v Lysé nad Labem
Výstava v Lysé nad Labem

© Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s., Poštovní 4, Příbram V, 261 01
Telefon: 721 315 260, e-mail: kis.stredocesky@atlas.cz, http://www.kis-stredocesky.cz. IČ: 27233162. Statutární zástupce: Ing. Gabriela Jeníčková. GPS: 49.669461, 13.990295. ID datové schránky: ybqrpsq. IČO: 27233162.