zde muže být i vaše reklama

Navigace
GDPR
Konzultační dny
Daňové povinnosti
Společná zemědělská politika 2014 - 2020
AKTUÁLNĚ
Aktuálně
Informační magazíny
Akce a semináře
Prezentace ze seminářů
Archiv prezentací
ZEMĚDĚLSTVÍ
CENY KOMODIT
DOTACE PRO ZEMĚDĚLCE
LESNICTVÍ a MYSLIVOST
REGIONÁLNÍ POTRAVINA
Video o vítězích v Regionální potravině
ARCHIV Regionální potraviny
Farmářské trhy
POTRAVINÁŘSTVÍ
OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
OBCE A VENKOV
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ZÁKONY A VYHLÁŠKY
PORADENSTVÍ
Zemědělský výzkum
Transfér poznatků vědy a výzkumu do praxe
Školství
Agroturistika
Žně, dožínky
Počasí
Nabídka služeb a inzerce
O nás
Odkazy
Další profesní vzdělávání pracovníků v zemědělství
KONTAKT
Přihláška členství v KIS
ARCHIV
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatelStředočeské dožínky 2006
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 52903 ; Vydáno : 30.10. 2006 ; Autor : ing Klára Čámská
V sobotu 7. října se v Lysé nad Labem konaly již třetí Středočeské dožínky.
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

Dožínkový průvod           V sobotu 7. října se v Lysé nad Labem konaly již třetí Středočeské dožínky. Pořadatelem bylo naše Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje. Spoluorganizátory slavnosti byly Krajský úřad Středočeského kraje, Výstaviště Lysá nad Labem, s.r.o., Regionální agrární komora Středočeského kraje, Městský úřad Lysá nad Labem a Asociace soukromého zemědělství ČR.

           Účastníky a návštěvníky dožínek přivítal na náměstí města Lysá nad Labem starosta pan Václav Houštecký. V čele dožínkového průvodu šly usměvavé mažoretky. Slavnostní průvod prošel za doprovodu zvučných tónů Kmochovy hudby Kolín ulicemi města na Výstaviště Lysá nad Labem. V průvodu také jely dva kočáry pro vzácné hosty tažené kladrubskými koňmi. Na výstavišti bylo pro oslavu dožínek vyhrazené místo v prvním patře s ozdobeným podiem. 

           Středočeské dožínky 2006 slavnostně zahájil hejtman Středočeského kraje ing. Petr Bendl. Ocenil nelehkou práci zemědělců při letošních žních i v každodenní práci. Po něm vystoupil ing. Pavel Hrdlička z Regionální agrární komory Středočeského kraje a ing. Josef Stehlík z Asociace soukromého zemědělství ČR. Oba krátce zhodnotili výsledky žní a připomněli nejdůležitější problémy, které v současné době trápí zemědělce.

Ing. Petr Bendl zahajuje Středočeské dožínky 2006           Vrcholem programu bylo slavnostní vyhlášení oceněných Zemědělských hospodářů Středočeského kraje za rok 2006. Dvě výše zmíněné profesní zemědělské organizace navrhly sedm dobře hospodařících zemědělských podniků na ocenění. Regionální agrární komora Středočeského kraje navrhla Zemědělskou společnost Kosova Hora, a.s., okres Příbram. Předseda představenstva ing. Vladimír Vaněk převzal cenu ministryně zemědělství ČR Mileny Vicenové. Paní ministryně ve svém projevu přislíbila, že při své práci zohlední názory zemědělských představitelů, které právě zazněly, a popřála všem pěkné dožínky.

           Regionální agrární komora dále navrhla za okres Rakovník  firmu LUPOFYT s.r.o. Jednatel ing. Jaroslav Mikoláš převzal cenu náměstka hejtmana Středočeského kraje Viléma Žáka. Ing. Karel Sládek, předseda Zemědělské společnosti Přestavlky, a.s., převzal cenu ministra životního prostředí ČR Petra Jana Kalaše. Společnost VIN AGRO, s.r.o. byla navržena na cenu Výstaviště Lysá nad Labem. Cenu převzal jednatel společnosti ing. František Černý z rukou ředitele Výstaviště pana Ondřeje Matouše.

           Asociace soukromého zemědělství ČR navrhla farmu pana Josefa Ženíška ve Velkých Číčovicích, okres Praha - západ, byla navržena na cenu hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla. Ing. Stanislav Němec z Radonic, Praha-východ, převzal cenu ministra pro místní rozvoj ČR Petra Gandaloviče a pan Vladimír Linhart, Hatě, okres Beroun, dostal cenu starosty města Lysá nad Labem Václava Houšteckého.

           Ocenění zemědělci dostali diplomy podepsané hejtmanem Středočeského kraje a křišťálové poháry a spolu se svými blízkými a s oficiálními hosty se zúčastnili slavnostního rautu. Baráčníci z Lysé nad Labem zatancovali při této slavnostní příležitosti Českou besedu. Na podiu zazpíval všem k dobré náladě pan Josef Zíma s Naďou Urbánkovou a po nich až do pozdního odpoledne vyhrávala dechovku Kmochova hudba Kolín. Dožínková atmosféra vládla nejen u podia, ale i ve stánku Krajského informačního střediska a Regionální agrární komory v přízemí.

Rozcházeli jsme se až navečer s přáním dobrého počasí, aby právě zaseté ozimy daly v příštím roce bohatou úrodu.

Ministryně zemědělstvní M.Vicenová předává pohár

Výstaviště v Lysé nad Labem


APLIKACE
Diskuzní fórum Diskuzní fórum
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

Středočeské dožínky 2006
Zásady pro poskytování účelových dotací
ROZHODNUTÍ RADY č. 2006/144/ES ze dne 20. února 2006
Nové požadavky na havarijní plán v zemědělských podnicích
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 769/2006
Česko v Bruselu zablokovalo zdražení piva    
Směrnice MŽP č. 3/2007 k Programu péče o urbanizované prostředí
Agrární výzkum pro české zemědělství
Fond na přípravu projektů 2007
Informace k povolení odběru podzemních vod

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 6 Zobrazit následující
Nitrátová směrnice
Nitrátová směrnice
Agroporadenství
Agroporadenství
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond
Státní zemědělský intervenční fond
Státní zemědělský intervenční fond
REGIONÁLNÍ POTRAVINA
REGIONÁLNÍ POTRAVINA
Výstava v Lysé nad Labem
Výstava v Lysé nad Labem

© Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s., Poštovní 4, Příbram V, 261 01
Telefon: 721 315 260, e-mail: kis.stredocesky@atlas.cz, http://www.kis-stredocesky.cz. IČ: 27233162. Statutární zástupce: Ing. Gabriela Jeníčková. GPS: 49.669461, 13.990295. ID datové schránky: ybqrpsq. IČO: 27233162.