zde muže být i vaše reklama

Navigace
GDPR
Konzultační dny
Daňové povinnosti
Společná zemědělská politika 2014 - 2020
AKTUÁLNĚ
Informační magazíny
Akce a semináře
Prezentace ze seminářů
Archiv prezentací
ZEMĚDĚLSTVÍ
CENY KOMODIT
DOTACE PRO ZEMĚDĚLCE
LESNICTVÍ a MYSLIVOST
REGIONÁLNÍ POTRAVINA
Video o vítězích v Regionální potravině
ARCHIV Regionální potraviny
Farmářské trhy
POTRAVINÁŘSTVÍ
OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
OBCE A VENKOV
Venkovské noviny
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ZÁKONY A VYHLÁŠKY
PORADENSTVÍ
Zemědělský výzkum
Transfér poznatků vědy a výzkumu do praxe
Školství
Agroturistika
Žně, dožínky
Počasí
Nabídka služeb a inzerce
O nás
Odkazy
Další profesní vzdělávání pracovníků v zemědělství
KONTAKT
Přihláška členství v KIS
ARCHIV
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatelSpolečné prohlášení
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 73002 ; Vydáno : 2.4. 2008 ; Autor : Ing. Michala Görčöšová ; Zdroj : Infovenkov
Společné prohlášení Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR a Petičního výboru obcí se skládkou na svém území k návrhu novely zákona o odpadech
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Obce a kraje jsou v odpadech jednotné!

Svaz měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR, na základě doporučení  svých odborných poradních orgánů - svazové Komise životního prostředí  a Komise Rady Asociace krajů ČR pro životní prostředí a zemědělství, které přijali též zástupci Petičního výboru obcí se skládkou na svém území, vyslovují níže uvedené stanovisko k  návrhu „velké“ novely zákona o odpadech, který vypracovalo Ministerstvo životního prostředí ČR.

Svaz měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR ve shodě se zástupci Petičního výboru obcí se skládkou na svém území:

  1. Zásadně odmítají návrh novely zákona o odpadech již předložený do vnějšího připomínkového řízení ze strany Ministerstva životního prostředí České republiky jako celek. Zákon je z pohledu odpadového hospodářství samospráv nesystémový, bez jakéhokoliv zvýšeného přínosu pro ochranu životního prostředí, jde proti reálným možnostem obcí jako původců komunálních odpadů při nakládání s odpady a znamená zásadní zdražení nakládání s odpady pro občany – obyvatele obcí v celé České republice. Návrh nevychází ze žádné komplexní ekonomické a environmentální analýzy dopadů všech navrhovaných změn na samosprávy a občany samotné.
  2. Budou vyvíjet veškerý tlak na zamezení předložení návrhu zákona vládě České republiky a vybízejí další subjekty včetně ostatních ministerstev k tomu, aby zabránily předložení návrhu zákona do vlády České republiky.
  3. Odmítají povinnost obcí zavést pětikomoditní oddělený sběr složek komunálního odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartóny, biologicky rozložitelný odpad), jelikož toto již stávající zákon dostatečně řeší. Třídění odpadu je v současnosti obcemi dle jejich možností maximálně podporováno a umožňováno.
  4. Odmítají zavedení poplatku za energetické využití odpadu a naopak navrhují, aby  energetické využití odpadů bylo uznáno jako rovnocenné s materiálovým využitím odpadů a v tomto smyslu mělo stejnou podporu v rámci systému nakládání s odpady v České republice.
  5. Společně navrhují zmírnit ministerstvem navrhovaný nárůst poplatků za ukládání  odpadů na skládky. Navrhované zvýšení poplatku je negativním dopadem pro občany, který je sociálně neúnosný a může způsobit další negativní dopady na systém odpadového hospodářství (např. zvýšení výskytu „černých skládek“).
  6. Navrhují maximální výši poplatku za uložení 1 tuny odpadu na skládku 700,- Kč do roku 2013 s tím, že 500,- Kč bude příjmem obce se skládkou na jejím území a 200,- Kč bude příjmem místně příslušného kraje. V zájmu udržení reálné hodnoty výnosu z poplatku bude sazba poplatku v roce 2013 navýšena o inflaci v letech 2010 – 2013. Takto získané prostředky budou kraje účelově vázat na realizaci podpory systému odpadového hospodářství obcí a krajů dle plánu odpadového hospodářství krajů a obcí.
  7. Navrhují obdobný princip stanovení výše poplatku i při ukládání nebezpečného odpadu na skládky. Sazba poplatku za uložení nebezpečného odpadu by měla být do roku 2013 stanovena na 6 500,- Kč. Tento výnos bude dělen dle současného zákona o odpadech mezi obec a Státní fond životního prostředí v poměru 30 % ku 70 %. Razantním navýšením poplatku za ukládání nebezpečných odpadů na skládky dle návrhu ministerstva hrozí zvýšení výskytu „černých skládek“ nebezpečných odpadů a rovněž neodbornému a nezákonnému překvalifikovávání nebezpečného odpadu na „obyčejný“ (ostatní) odpad.
  8. Nesouhlasí se zavedením poplatku za ukládání těch druhů odpadů, které jsou používány jako technologický materiál na zajištění skládek.
  9. Žádají Ministerstvo životního prostředí ČR, aby obdobné návrhy novely zákona o odpadech byly konzultovány se zástupci obcí a krajů již v přípravné fázi jejich tvorby.

Svaz měst a obcí ČR    
Ing. Oldřich Vlasák v.r.  
předseda 

Asociace krajů ČR
Ing. Evžen Tošenovský v.r
předseda

V Bruselu dne 31.3. 2008

V Ostravě dne 31.3. 2008

OdkazySpolečné prohlášení.PDF (soubor ke stažení) [PDF, 115 kB]
 
Zodpovídá: Zuzana Indrova
Vytvořeno / změněno: 31.3.2008 / 31.3.2008

Zdroj: AKČR


APLIKACE
Diskuzní fórum Diskuzní fórum
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

Zásady pro poskytování účelových dotací
Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu Leader ČR
Dotace na ekologické topení
Společné prohlášení
SEZNAM MAS LEADER ČR

V Příbrami se připravují FARMÁŘSKÉ TRHY

II. Celostátní konference Národní sítě Místních akčních skupin
Fond na přípravu projektů 2007
Informace k povolení odběru podzemních vod
Národní strategický plán pro rozvoj venkova České republiky

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 6 Zobrazit následující
Nitrátová směrnice
Nitrátová směrnice
Agroporadenství
Agroporadenství
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond
Státní zemědělský intervenční fond
Státní zemědělský intervenční fond
REGIONÁLNÍ POTRAVINA
REGIONÁLNÍ POTRAVINA
Výstava v Lysé nad Labem
Výstava v Lysé nad Labem

© Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s., Poštovní 4, Příbram V, 261 01
Telefon: 721 315 260, e-mail: kis.stredocesky@atlas.cz, http://www.kis-stredocesky.cz. IČ: 27233162. Statutární zástupce: Ing. Gabriela Jeníčková. GPS: 49.669461, 13.990295. ID datové schránky: ybqrpsq. IČO: 27233162.