zde muže být i vaše reklama

Navigace
GDPR
Konzultační dny
Daňové povinnosti
Společná zemědělská politika 2014 - 2020
AKTUÁLNĚ
Informační magazíny
Akce a semináře
Prezentace ze seminářů
Archiv prezentací
ZEMĚDĚLSTVÍ
CENY KOMODIT
DOTACE PRO ZEMĚDĚLCE
LESNICTVÍ a MYSLIVOST
REGIONÁLNÍ POTRAVINA
Video o vítězích v Regionální potravině
ARCHIV Regionální potraviny
Farmářské trhy
POTRAVINÁŘSTVÍ
OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
OBCE A VENKOV
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ZÁKONY A VYHLÁŠKY
PORADENSTVÍ
Zemědělský výzkum
Transfér poznatků vědy a výzkumu do praxe
Věda a výzkum
Školství
Agroturistika
Žně, dožínky
Počasí
Nabídka služeb a inzerce
O nás
Odkazy
Další profesní vzdělávání pracovníků v zemědělství
KONTAKT
Přihláška členství v KIS
ARCHIV
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatelNový program výzkumu "KUS"
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 108225 ; Vydáno : 14.2. 2011 ; Autor : Ing. Gabriela Jeníčková
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

Nový program výzkumu MZe "KUS"

19.1.2011

Nový program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012–2018 „KUS“ byl 19.1.2011 schválen vládou ČR.

Ministerstvo zemědělství má nový program zemědělského výzkumu

Hlavní cíle Programu budou naplňovat jednotlivé projekty v rámci tří podprogramů. V projektech chce ministerstvo podporovat komplexní řešení a spolupráci mezi výzkumnými a uživatelskými subjekty a také co nejrychlejší transfer výsledků uživatelům a do vzdělávacího procesu.

Realizaci Programu bude zajišťovat Ministerstvo zemědělství. Program se zaměřuje na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti zemědělství, rybolovu, potravinářství, vodního a lesního hospodářství. Zaměření programu je v souladu se strategií „Evropského plánu zemědělského výzkumu“, akcentuje témata, jako je bezpečnost potravin, biologická rozmanitost, biotechnologie, integrace technologií v oblasti životního prostředí, omezení šíření nových chorob zvířat a rostlin, škůdců rostlin aj. Současně Program reaguje na Doporučení Komise ze dne 28. dubna 2010 o výzkumné iniciativě společného plánování „Zemědělství, zajišťování potravin a změna klimatu“.

Hlavní cíle Programu budou naplňovány prostřednictvím výzkumných aktivit jednotlivých projektů v rámci tří podprogramů. V projektech bude ministerstvo podporovat komplexní řešení a spolupráci mezi výzkumnými a uživatelskými subjekty a také co nejrychlejší předání výsledků uživatelům a do vzdělávacího procesu.

Finanční náročnost Programu celkem a v jednotlivých letech jeho realizace vychází ze současných potřeb zemědělské praxe a veřejné správy výzkumně řešit potřeby Společné zemědělské politiky a Lesnické strategie EU. Současně naplňuje požadavek Rady pro výzkum, vývoj a inovace nenavyšovat celkový objem účelové podpory výzkumu a experimentálního vývoje z ministerstva v příštích letech.

Celkové náklady na realizaci Programu se předpokládají ve výši 2,6 mld. Kč, z toho 2,25 mld. Kč ze státního rozpočtu. Podíl výdajů z neveřejných zdrojů se předpokládá nejméně ve výši 14,6 % celkových nákladů Programu, což odpovídá  současnému požadavku navyšování finančních prostředků do výzkumu z neveřejných zdrojů. Financování Programu v dalších letech bude závislé na celkových výdajích státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace během celého období do roku 2018.

Realizace navrhovaného Programu bude mít významný vliv na pozitivní spolupráci podniků a výzkumných organizací a na rozvoj podnikatelského prostředí, očekává se výrazné zhodnocení vynaložené podpory ze státního rozpočtu v ekonomických a jiných přínosech aplikovaných výsledků.

V rámci Programu budou vyhlašovány dvoustupňové veřejné soutěže na projekty výzkumu a experimentálního vývoje. Předpokládá se, že první veřejná soutěž bude vyhlášena v dubnu až květnu letošního roku. Podmínky veřejné soutěže budou zveřejněny na webových stránkách www.eagri.cz a www.nazv.cz.


APLIKACE
Diskuzní fórum Diskuzní fórum
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

Podpora transféru výsledků výzkumu do středních škol

MZe podpoří v příštích třech letech zemědělský výzkum více než 180 miliony korun
Intranazální vakcinace - budoucnost očkování telat
Nový program výzkumu "KUS"
Evropští vědci na mezinárodní konferenci EURAGRI na Ministerstvu zemědělství řeší další směřování zemědělského výzkumu
Plasty z rostlin
Transfer znalostí z výzkumu do obsahu výuky středních odborných škol resortního zaměření
Nový trend měření objemu ležícího dříví

Výzkum ČZU: Magnetická orientace

Vejce čištěná plazmatem

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 6 Zobrazit následující
Nitrátová směrnice
Nitrátová směrnice
Agroporadenství
Agroporadenství
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond
Státní zemědělský intervenční fond
Státní zemědělský intervenční fond
REGIONÁLNÍ POTRAVINA
REGIONÁLNÍ POTRAVINA
Výstava v Lysé nad Labem
Výstava v Lysé nad Labem

© Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s., Poštovní 4, Příbram V, 261 01
Telefon: 721 315 260, e-mail: kis.stredocesky@atlas.cz, http://www.kis-stredocesky.cz. IČ: 27233162. Statutární zástupce: Ing. Gabriela Jeníčková. GPS: 49.669461, 13.990295. ID datové schránky: ybqrpsq. IČO: 27233162.