Znak SRS
Státní rostlinolékařská správa
Oblastní odbor v Opavě
Determinační centrum mšic Opava
Znak České republiky
CZ 746 82 Opava, Jaselská 16
e-mail: obo.opava@srs.cz
tel. +420 553 631 111(226)
fax +420 553 627 388

APHID BULLETIN č.17/2006

31.týden (24.7. - 30.7.)

Úlovky ze sacích pastí typu Johnson-Taylor (nepřetržitý provoz 0-24 hod.)
Catches from Johnson-Taylor Suction Traps
Čáslav Chrlice Lípa Věrovany Žatec
Acyrthosiphon pisum
(kyjatka hrachová)
ACYPIS 8
2
6
6
1
Aphis fabae
(mšice maková)
APHFAB 2
1
0
4
0
Aphis nasturtii
(mšice řešetláková)
APHNAS 0
0
0
0
0
Aphis spp.
(A.frangulae(m.krušinová),A.craccivora(m.vojtěšková),A.rumicis,A.idaei(m.maliníková) aj.)
APHISP 33
71
46
95
36
Brachycaudus helichrysi
(mšice slívová)
BRAHEL 0
1
2
1
0
Brevicoryne brassicae
(mšice zelná)
BREBRA 81
26
69
311
188
Diuraphis noxia
(mšice zhoubná)
BRAYNO 27
330
19
158
168
Dysaphis spp.
(především D.plantaginea (m.jitrocelová), D.pyri)
DYSASP 0
0
0
0
0
Hyalopterus pruni
(mšice švestková)
HYAPRU 80
76
108
108
89
Hyperomyzus lactucae
(mšice lociková)
HYPLAC 0
0
0
0
0
Macrosiphum euphorbiae
(kyjatka zahradní)
MACEUP 0
0
0
0
0
Metopolophium dirhodum
(kyjatka travní)
METDIR 0
2
3
0
1
Myzus persicae
(mšice broskvoňová)
MYZPER 0
1
1
1
1
Phorodon humuli
(mšice chmelová)
PHOHUM 1
1
0
2
0
Rhopalosiphum padi
(mšice střemchová)
RHOPAD 2
7
23
35
12
Sitobion avenae
(kyjatka osenní)
SITAVE 4
4
2
11
9
ostatní mšice
(nesledované druhy)
OSTM
63
21
69
96
37
1
celkem mšic 301 543 348 828 544
za předchozí rok (2005) 537 926 825 879 1634
za kalamitní rok (1994) 163 12 357 76 1035
označuje samce/signifies males

Výpadky sacích pastí: (Breakdowns)
Žádné výpadky nebyly zaznamenány/Not recorded.

Úlovky ze žlutých Lambersových misek
Aphids in Water Trays
Ho č.1 Ho č.2 Hu L č.1 L č.2
Acyrthosiphon pisum (kyjatka hrachová) ACYPIS 0 0 0 1 0
Aphis fabae (mšice maková) APHFAB 0 0 0 0 0
Aphis nasturtii (mšice řešetláková) APHNAS 0 0 0 0 0
Aphis spp. (A.frangulae(m.krušinová),A.craccivora(m.vojtěšková),A.rumicis,A.idaei(m.maliníková) aj.) APHISP 2 2 7 0 0
Brachycaudus helichrysi (mšice slívová) BRAHEL 0 0 1 0 0
Brevicoryne brassicae (mšice zelná) BREBRA 35 9 12 25 20
Diuraphis noxia (mšice zhoubná) BRAYNO 0 0 0 0 0
Dysaphis spp. (především D.plantaginea (m.jitrocelová), D.pyri) DYSASP 0 0 0 0 0
Hyalopterus pruni (mšice švestková) HYAPRU 0 0 0 0 1
Hyperomyzus lactucae (mšice lociková) HYPLAC 0 0 0 0 0
Macrosiphum euphorbiae (kyjatka zahradní) MACEUP 0 0 0 0 0
Metopolophium dirhodum (kyjatka travní) METDIR 0 0 0 0 0
Myzus persicae (mšice broskvoňová) MYZPER 0 1 0 1 0
Phorodon humuli (mšice chmelová) PHOHUM 0 0 0 0 0
Rhopalosiphum padi (mšice střemchová) RHOPAD 0 0 0 0 1
Sitobion avenae (kyjatka osenní) SITAVE 0 0 0 0 0
ostatní mšice (nesledované druhy) OSTM 19 15 9 5 11
celkem mšic 56 27 29 32 33
za předchozí rok (2005) 14 15 179 182 143


Počasí
Poslední červencový týden byl stejně jako předchozí čtyři plně v režii letního slunovratu. Bylo teplo a téměř nezapršelo. Rostliny vystavené dlouhodobé nepřízni vnějšího prostředí ( extrémní teploty a nedostatek vody ) zpomalily rychlost růstu a fotosyntézy. A mnozí lidé často hledají východisko ze stresu tím, že si nechávají zahrát alespoň písničku o ladovské zimě. To skutečné ochlazení je avizováno už počátkem srpna . To je dobře, protože " Parno-li na Dominika ( 4. 8. ), zima pak je převeliká.

Situace v letové aktivitě mšic
V uplynulém 31. týdnu došlo k dalšímu zeslabení letního přeletu. Početnější úlovky byly jen u mšice zelné, která dokončuje migraci z dozrávajících řepek a u mšice švestkové, která odlétá ze slivoní a švestek. Pokles úlovků u obilních mšic signalizuje, že v porostech obilnin je již jen slabá populace neokřídlených mšic. Za zmínku stojí letošní delší dobu trvající vysoké úlovky mšice zhoubné v SP v Žatci. Ještě v nedávné době byly početnější úlovky mšice zhoubné na území Čech velkou vzácností.

Stav porostů

Obilniny
Probíhá sklizeň obilí. V nížinách žně pomalu končí, v podhůří začínají úrodu teprve sklízet. Pod střechou je odhadem 40% úrody, výnosy jsou značně rozdílné, kvalita se zdá být dobrá a mohla být ještě lepší, protože u některých honů pšenic máte pocit, že jste v zátopové lokalitě a ve vzduchu je pach z leklých ryb po jarních záplavách, stejný pach doprovází i mnohé farmáře vezoucí obilí prodat. Výmluva, že na svačinu má slanečka na výkupčího neplatí, obilí nevykoupí, protože typický slanečkový pach je cítit z fůry pšenice a patří sněti rodu Tilletia. Farmáři nezbývá nic jiného, než se vrátit s nákladem domů a podle zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči tuto závadnou pšenici uskladnit doma. Cestou domů si jistě vzpomene na náš loňský AB č. 16, ve kterém jsme upozorňovali na lokální problémy se snětivosti pšenice a jak tomuto problému předcházet.

Snětivost pšenice - z rodu Tilletia se nejčastěji vyskytuje v ČR na pšenici mazlavá sněť pšeničná ( Tilletia caries - TILLCA ) a a zakrslá sněť pšeničná ( Tilletia controversa - TILLCO). Choroba se přenáší osivem, půdou a větrem.

U TILLCA jsou hlavním zdrojem infekce obilek spory ( teliospory ), které se uvolňují při mlácení napadeného obilí. Zachycují se na povrchu obilek, hlavně v obilné rýze. Vyskytuje se zejména u farmářů kteří vysévají své osivo bez kontroly zdravotního stavu. Infikované rostliny mají zkrácená stébla, klas je naopak delší, nenormálně utvářený a zabarvený. Namísto obilek se tvoří světle zelené hálky, které později tvrdnou. V klasu mohou být postižena všechna nebo jen jednotlivá zrna. Hálky obsahují teliospory a zapáchají po slanečcích. Infekce je podporována nízkými teplotami ( 5 - 10 °C ), víc bývají napadány ozimé pšenice vysévané později. Základem ochrany je moření osiva fungicidy. Proti TILLCA vykazují dostatečnou účinnost všechna mořidla registrovaná proti snětím.

U TILLCO je v posledních letech pozorováno navýšení jejího výskytu ( naše laboratoř potvrdila letos již dva výskyty ). Napadené rostliny mají značně zkrácené stébla, jsou bohatě odnožené a dříve dozrávají. V klasu jsou stejně jako u TILLCA kulovité hálky vyplněné teliosporami, jsou tvrdší a při mlácení se zcela nerozbijí. Ve srovnání s TILLCA mají teliospory na povrchu hlubší lišty ( druhové rozlišení je možné jen mikroskopickým vy šetřením ! ). Teliospory klíčí při 0 - 10 °C a ke klíčení nezbytně potřebují světlo! Mělký výsev podporuje napadení rostlin. Hlouběji zapravené teliospory si podrží klíčivost až 8 let. Pozdě na podzim bývají infikovány klíčky a brzy na jaře odnože pšenice. Pro klíčení a infekci jsou příznivé dlouhodobé nízké teploty, proto se tato sněť vyskytuje zejména v podhorských oblastech. K omezení choroby je nezbytné v zamořených lokalitach vysévat jen uznané osivo namořené specielním mořidlem s účinnou látkou difenoconazole ( Dividend 030 FS, Celest Exrea O50 FS) nebo bitertanol + fuberidazole ( Sibutol 398 FS ), zajistit dokonalou přípravu půdy pro setí a osivo zapravit do hloubky nejméně 4 cm. Případně na zamořených honech pěstování pšenice vyloučit.

Ten kdo nechce riskovat musí: Průzkumem zjistí, zda nemá některé hony snětivé - okraje pozemků, řídká místa. V případě zjištění nebo podezření na výskyt provést mikroskopický rozbor zrna za účelem potvrzení infekce a určení druhu sněti (nezbytné pro výběr mořidla ). Vysévat jen mořené osivo.

Cukrovka
Pokračující teplé a suché počasí nadále stresuje porosty cukrovky, řepa prakticky zastavila růst. Velkým štěstí je, že kromě abiotických stresových faktorů řepu neohrožuje žádný biotický stresový faktor. Škodlivost mšic již pominula a o dalších škůdcích na řepě nemáme žádné zprávy. Stejně tak i o sílícím tlaku patogenních hub nemáme prozatím žádné informace. U cerkospriózy jsou sice dlouhodobě splněny teplotní podmínky pro infekci, ale chybí nezbytná vysoká vzdušná vlhkost, proto nepřibývá hlášení o výskytech. Letošní teplý a suchý rok je velmi příznivý pro teplomilnou listovou chorobu cukrovky - padlí řepné. Choroba způsobuje na horní a spodní straně starších listů bílošedé pomoučené povlaky, které postupně zachvacují i mladší listy a řapíky. Při objevení infekce porost ihned ošetříme některým z registrovaných fungicidů. Při použití přípravků obsahujících síru neprovádět ošetření při teplotách přes 25 °C ( nebezpečí popálení porostu ). UPOZORNĚNÍ - předpověď počasí na I. dekádu srpna předpovídá vydatné deště, to by pak znamenalo i příznivější podmínky pro infekci cekosporiózy - a nezbytnost fungicidního ošetření, sledujte prognostické modely a pečlivě hledejte příznaky infekce na rostlinách!

Brambory
Porosty jsou nadále stresovány suchem. Z biotických faktorů působí na bramborách škody zejména mandelinka bramborová a obecná strupovitost. Let bramborových mšic byl v uplynulém týdnu opět jen velmi slabý. Ve žlutých miskách v Lípě byla ulovena sice jedna mšice broskvoňová, ve srovnáním s dlouholetým průměrem to však znamená jen silně podprůměrný výskyt. Stejně jako v SP i ve ŽM byla nejpočetnější mšicí mšice zelná. Ačkoliv momentálně nehrozí žádné další dramatické zvýšení letové aktivity mšic, je nezbytné pokračovat v průběžných kontrolách stavu porostů a činit neodkladná rozhodnutí - desikace porostů, pozor - po avizovaných srážkách ( I. dekáda srpna ) lze očekávat obrůstání porostů. Zvýšené nebezpečí přenosu bramborových viróz hrozí zejména v oblastech, kde se v blízkosti sadbovýh porostů vyskytují infikované rostliny ( konzumní porosty ).

Brukvovitá zelenina
Silný let mšice zelné nabádá k udržování účinné insekticidní clony !!

V Opavě 4.8.2006
Antonín Köhler


Tato tiskovina (listovka) nesmí být přetiskována nebo uváděna do oběhu pomocí elektronických, mechanických, fotografických či jiných prostředků bez výslovného povolení SRS, Těšnov 17, 11705 Praha 1