KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Zemědělství a lesnictví

Zákony, vyhlášky

24/10/19

Den za obnovu lesa dne 19.10.2019

31 tisíc dobrovolníků po celé České republice pomáhali s obnovou lesů poničených kůrovcem a seznamovali se s budoucí podobou českých lesů. Celorepublikovou akci pořádal Státní podnik Lesy ČR ve všech regionech Česka. Účastníci během soboty vysadili stovky tisíc stromků. Ve Středočeském kraji se Den za obnovu akci konal v okolí Komorního Hrádku na Benešovsku. Účast […]

07/05/15

Metodická příručka: průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015

  5.5.2015 Pro letošní rok je připravena příručka určená zejména pro zemědělce, kteří jsou žadateli o přímé platby, některé podpory Programu rozvoje venkova a podpory na restrukturalizaci a přeměnu vinic v rámci Společné organizace trhu s vínem. Obsahem příručky jsou podrobnější informace k aktuálním podmínkám Kontroly podmíněnosti. Příručka bude poskytnuta také v tištěné formě zemědělské […]

01/01/15

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkajících se zemědělství a rozvoje venkova v roce 2014

Ing. František Vomočil / KIS Jihomoravský kraj

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova v roce 2014 Odkazy na legislativu Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro životní prostředí Zdroj: "Sbírka zákonů 2014" (www.mvcr.cz) Přehled: Odkazy: Legislativa na portálu Ministerstva zemědělství: http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/ Legislativa na portálu Ministerstva pro životní prostředí: http://www.mzp.cz/cz/legislativa

30/09/14

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení tykajících se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 30. září 2014

Ing. František Vomočil / KIS Jihomoravský kraj

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 30. září 2014 Odkazy na legislativu Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro životní prostředí Zdroj: "Sbírka zákonů 2014" (www.mvcr.cz) Přehled: Odkazy: Legislativa na portálu Ministerstva zemědělství: http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/ Legislativa na portálu Ministerstva pro životní prostředí: http://www.mzp.cz/cz/legislativa

30/06/14

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 30. červnu 2014 

Ing. František Vomočil / KIS Jihomoravský kraj

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 30. červnu 2014 Odkazy na legislativu Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro životní prostředí Zdroj: "Sbírka zákonů 2014" (www.mvcr.cz) Přehled: Odkazy: Legislativa na portálu Ministerstva zemědělství: http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/ Legislativa na portálu Ministerstva pro životní prostředí: http://www.mzp.cz/cz/legislativa

14/02/14

Kontroly podmíněnosti 2014: Požadavky evidence zvířat

  12.2.2014 Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských zvířat jsou chovatelé již dlouhodobě dobře seznámeni a kontrola jejich dodržování je prováděna v rámci národních kontrol dozorovou organizací Česká plemenářská inspekce. Požadavky na evidenci a označování hospodářských zvířat – prasat, skotu, ovcí a […]

06/02/14

Zemědělské zákony, které nyní projednají poslanci, posílí ochranu spotřebitelů a zvýší sankce pro nepoctivé obchodníky

  5.2.2014 Tisková zpráva – Důležité zákony týkající se rezortu zemědělství předložil vládě ministr zemědělství Marian Jurečka. Jde o zákony o zemědělství, o Státním zemědělském intervenčním fondu, o potravinách a tabákových výrobcích a o Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Vláda tyto zákony, které MZe dlouhodobě připravovalo, postoupila k dalšímu projednávání do Poslanecké sněmovny. „Návrhy zákonů, […]

08/01/14

Změny v cestovních náhradách v roce 2014

435 VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2013 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: § 1 Sazba základní náhrady za používání […]

06/01/14

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31.12.2013

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. prosinci 2013   Odkazy na legislativu Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro životní prostředí Zdroj: "Sbírka zákonů 2013" (www.mvcr.cz) Přehled: Odkazy: Legislativa na portálu Ministerstva zemědělství: http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/ Legislativa na portálu Ministerstva pro životní prostředí: http://www.mzp.cz/cz/legislativa Zdroj: Ing. František Vomočil, Agronavigator

02/01/14

Od ledna 2014 platí nové zásady na ochranu životního prostředí před nadbytečným užíváním pesticidů

  Tisková zpráva – Od 1. ledna 2014 začali ve všech státech Evropské unie zemědělci dodržovat obecné zásady integrované ochrany rostlin, které stanoví směrnice o udržitelném používání pesticidů. Znamená to používat takové metody ochrany rostlin, které minimalizují rizika pro lidské zdraví a životní prostředí. Obecné zásady integrované ochrany rostlin, platné od roku 2014, upřednostňují využívání nechemických […]