KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Adresář subjektů pověřených MZe ke konání odborných kurzů

10/11/05
Státní rostlinolékařská služba Mastná, Belzová

Adresář subjektů pověřených MZe ke konání odborných kurzů k získání znalostí správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.

 

Název školy


Adresa


telefon


e- mail


 


Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště, Žatec


Svatopluka  Čecha č.1180


438 01 Žatec


415740365


sekretariat@zemskolazatec.cz


Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí


Komenského 873, 517 41 Kostelec nad Orlicí


 


494323711


szes@szeskostelec.cz


Vyšší odborná škola rozvoje venkova a Střední zemědělská škola, Hořice


Riegrova1403, 508 01 Hořice


 


493623021


vos@szes-horice.cz


Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola,


Tábor


nám. T.G. Masaryka 788, 390 01 Tábor


 


381252041-2


lut@szes.tabor.cz


Střední odborná škola, Střední odborné učiliště  zemědělské a technické


a Učiliště Humpolec


 


Školní 764,


396 01 Humpolec


 


565532069


m.cer@sos-humpolec.cz


Dům techniky České Budějovice spol. s r.o.,


 


Plzeňská 2/1


370 04 České Budějovice


387428195


info@dumtechnikycb.cz


Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník


Na Polabí 411, 276 87 Mělník


315636111


skola@zas-me.cz


Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál


nám. J. Žižky  10, 792 01 Bruntál


 554717325


 


br@oaz.cz


Vyšší odborná škola,


Střední zemědělská škola a


Střední odborné učiliště, Chrudim


Poděbradova 842,  537 60 Chrudim


 


469620363


crzemsk@szes.chrudim.cz


Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Vyškov


nám. Svobody 50,  682 01 Vyškov


 


517348255


drobilek@sosvyskov.cz


Česká společnost rostlinolékařská


pobočka rostlinolékaři Jižní Moravy 


Brno


618 00


 


543211822


obo.brno@srs.cz


Česká společnost rostlinolékařská


pobočka rostlinolékaři Střední Čechy


 


Bubenské nábřeží   č. 306,


170 00 Praha 7


 


220808602


obo.praha@srs.cz

Zařazeno v Rostlinná výroba