KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Aktuálně

novinky, termíny, informace nejen ze Středočeského kraje

16/05/22

Pozvánka na Den farmářské zeleniny 11.6.2022 Zálezlice

Na akci farmářské zeleniny bude ochutnávka vítězných potravin v soutěži Středočeské Regionální potraviny

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 25.5.2022 Kutná Hora

Praktika správy zemědělských pozemků a jiných nemovitostí zemědělským závodem z pohledu právníka

Pozvánka na Den otevřených dveří 15.6.2022 Řisuty

V Řisutech se bude konat ochutnávka vítězných výrobků v soutěži Středočeská Regionální potravina

Evidence hnojení a pastvy – shrnutí změn od roku 2022

Zařazeno v Aktuálně, DOTACE

04/05/22

Farmářský den v AGRO Jesenice 28.5.2022

V areálu AGRO Jesenice bude mimo jiné probíhat ochutnávka Středočeské Regionální potraviny.