KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR
11/05/21

Pozvánka na webinář k PRV 12.kolo

V příloze je pozvánka na webinář ke 12. kolu PRV, který se uskuteční v pondělí 24. 5. 2021 od 9 do 12 h. Na webinář je třeba registrace – viz pozvánka.

06/05/21

Vyhlášení soutěže Středočeská Regionální potravina 2021

Dne 6.5.2021 byla vyhlášená soutěž Středočeská Regionální potravina 2021.
Své výrobky mohou potravináři přihlašovat do 23.5.2021.
Zde najdete Metodiku platnou pro rok 2021 a přihlášku do soutěže (A,B,C,D).

AVÍZO k Regionální potravině 2021

05/05/21

Záznam z webináře k nitrátové směrnici

Záznam z webináře „Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice“, který se konal 27.4. 2021.
Prezentaci a videozáznam naleznete na webu https://agronavigator.cz/ v sekci Poradenství – O poradenském systému – Prezentace vzdělávacích akcí.