KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR
20/03/23

Semináře „Jednotná žádost – DOTACE 2023“

Semináře jsou určeny široké zemědělské veřejnosti ze Středočeského kraje a předmětem prezentací budou dotační možnosti v agrárním sektoru se zaměřením na platby v rámci Jednotné žádosti.

01/02/23

Pozvánka na seminář k Ekologickému zemědělství 21.2.2023 v Příbrami

Ministerstvo zemědělství podpoří do roku 2027 investice do technologií šetrných k přírodě, zvířatům a krajině částkou 10 miliard korun

Ministerstvo zemědělství chce v příštích letech zemědělcům přispět na investice do strojů a zařízení, které budou šetrně obhospodařovat půdu i pečovat o zvířata. Maximální částka podpory na jednu žádost může dosáhnout až 30 milionů korun. Žádosti o dotace začne podle předpokladu MZe poprvé přijímat od letošního července.

Zařazeno v Aktuálně

30/01/23

Pozvánka na seminář „Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023–2027“

Seminář se uskuteční 17.února 2023 od 9:00 do 16:00 hod.
Místo konání: Komunitní centrum sv. Ludmily, Hradní 308, 266 01 Tetín