KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nové požadavky na havarijní plán v zemědělských podnicích

10/02/06
Lenka Hryzbilová / KIS Jihočeský kraj

Od 1. května 2006 je v platnosti vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu,…


Příloha : Havarijni_plan_9-2-06.doc [doc ; 44032 bytů]

Zařazeno v Aktuálně