KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nařízení vlády č. 82/2006 Sb.

16/03/06
Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Nařízení vlády o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy

Nařízení vlády ze dne 1. března 2006


Příloha : Text naoízení vlády [pdf ; 34512 bytů]

Zařazeno v Aktuálně