KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nařízení vlády č. 83/2006 Sb.

16/03/06
Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem

Nařízení vlády ze dne 1. března 2006


Příloha : Text nařízení vlády [pdf ; 72317 bytů]


 


Příloha : Nařízení vlády e. 245/2004 Sb. [htm ; 14460 bytů]

Zařazeno v Aktuálně