KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyhláška č. 84/2006 Sb.

16/03/06
Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška ze dne 6. března 2006


Příloha : Text vyhlášky [pdf ; 660229 bytů]

Zařazeno v Aktuálně