KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyhláška č. 86/2006 Sb

16/03/06
Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty


Vyhláška č. 86/2006 Sb. ze dne 8. března 2006


Příloha : Text vyhlášky [pdf ; 27891 bytů]


Příloha : Vyhláška 209/2004 Sb. [htm ; 37313 bytů]

Zařazeno v Aktuálně