KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyhláška č. 88/2006 Sb. o ovoc. sadech

20/03/06
Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Vyhláška o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství

Vyhláška MZe ze dne 9. března 2006


Příloha : Text vyhlášky [pdf ; 50214 bytů]

Zařazeno v Aktuálně