KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zákon č. 32/2006 Sb.

07/03/06
Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Zákon o ochraně práv k odrůdám

Úplné znění zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), jak vyplývá z pozdějších změn


Příloha : Text zákona [pdf ; 147751 bytů]

Zařazeno v Aktuálně