KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zákon č. 48/2006 Sb.

07/03/06
Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Zákon o veterinární péči

Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích


Příloha : Text zákona [pdf ; 324049 bytů]

Zařazeno v Aktuálně