KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zatravňování orné půdy, pastva skotu, agroenvironmentální opatření a nitrátová směrnice

24/03/06
Ing Vlasta Holasová / Agroporadenství

Případová studie

Postup řešení  podle NV č. 242/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (AEO) 
Případová studie

Zařazeno v Novinky a akce