KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nařízení vlády č. 142/2006 Sb o poskytování platby za cukr

14/04/06
Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy pro kalendářní rok 2006

Vláda nařizuje:


Příloha : Text naoízení vlády [pdf ; 36759 bytů]