KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Středočeské dožínky 2005

19/04/06

Současně s výstavou ZEMĚDĚLEC se konaly na Výstavišti v Lysé nad Labem II. Středočeské dožínky.

Středočeské dožínky 2005V sobotu 15. října loňského roku se konaly na výstavišti v Lysé nad Labem II. Středočeské dožínky. Organizátory slavnosti byl Středočeský kraj, Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s., a Regionální agrární komora Středočeského kraje. Slavnost se konala současně s výstavou ZEMĚDĚLEC 2005.


Návštěvníky a účastníky uvítal pan starosta Lysé nad Labem V. Houštecký. Dožínkový průvod prošel ulicemi města Lysá nad Labem na Výstaviště. Slavnostní atmosféru vytvářely mažoretky v čele průvodu a pěkná muzika Kmochovy hudby Kolín.


Středočeské dožínky zahájil náměstek hejtmana Středočeského kraje Ing. Vilém Žák. Dožínky se konají jako poděkování za obětavou práci zemědělců, která je vidět všude ve volné krajině ve Středočeském kraji. Nejlepší zemědělské hospodáře navrhla Regionální agrární komora Středočeského kraje a Asociace soukromých zemědělců ČR na ocenění. Představitelé Středočeského kraje, Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva místního rozvoje, Agrární komory ČR a Regionální agrární komory Středočeského kraje, Zemědělského svazu ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR, pan starosta Lysé nad Labem a paní ředitelka Výstaviště Lysá nad Labem společně vyhlásili slavnostně Zemědělského hospodáře roku 2005 a předali ocenění spolu s pohárem za dosažené výsledky jejich dosavadní činnosti.


Oceněnými hospodáři se stali:
Ing. Josef Urbánek, okr. Nymburk, dostal cenu výstaviště Lysá nad Labem
p. Roman Noll, okr. Nymburk, získal cenu starosty města Lysá nad Labem Václava Houšteckého
Farma Litochlebových, okr. Mělník, získala cenu ministra místního rozvoje Radko Martínka
společnost AGRO Kluky, s.r.o., okr. Kutná Hora, dostala cenu ministra životního prostředí Libora Ambrozka
Zemědělská společnost Skalsko, s.r.o., okr. Mladá Boleslav, získala cenu ministra zemědělství Petra Zgarby
p. Jan Tajbl, okr. Rakovník, dostal cenu náměstka hejtmana Středočeského kraje Viléma Žáka
p. Josef Zika, okr. Příbram, dostal cenu hejtmana Středočeského kraje


Středočeské dožínky 2005Po předání cen se všichni dobře bavili při vystoupení tanečního souboru Baráčníci z Lysé nad Labem  a při poslechu Kmochovy hudby z Kolína.


Stánek na výstavě Zemědělec 2005


Těšíme se na Vás opět v sobotu 7. října 2006 při III. Středočeských dožínkách.

Zařazeno v Dožínky