KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zákon č. 130/2006 Sb. o plemenitbě

12/04/06
Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony


Parlament se usnesl na tomto zákoně ČR:


Příloha : Text zákona [pdf ; 229627 bytů]

Zařazeno v Aktuálně