KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpráva o činnosti za rok 2005

20/04/06

Výsledky práce a náplň činnosti.

   V květnu r. 2005 bylo Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s. založeno. V červenci a v srpnu bylo osloveno zhruba 3300 uživatelů půdy ve Středočeském kraji dotazníkem s průvodním dopisem a letákem popisujícím nabízené služby. Z přijatých dotazníků byla sestavena databáze klientů, kterým jsou zdarma posílány informace a pozvánky na akce elektronickou nebo klasickou poštou. Databáze se průběžně rozšiřuje.


   Informační podporu pro KIS Středočeský, o.p.s., poskytuje Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha (ÚZPI) a jeho metodici. Zároveň má KIS Středočeský, o.p.s., přístup k registru poradců, akreditovaných pro různá odvětví zemědělství. Registr poradců si průběžně aktualizujeme a ověřujeme.


   Středočeský, o.p.s., uzavřel dohody o spolupráci s okresními organizacemi Agrární komory ČR, Zemědělského svazu ČR a Asociace soukromého zemědělství ČR. V oblasti informací a poradenství v lesnictví spolupracujeme s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka České Budějovice.


   15. října 2005 v Lysé nad Labem Středočeský kraj a Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s., ve spolupráci s Regionální agrární komorou Středočeského kraje,  Asociací soukromého zemědělství ČR a Výstavištěm Lysá nad Labem uspořádaly II. Středočeské dožínky s vyhlášením nejlepších zemědělských hospodářů roku 2005. Zároveň se KIS Středočeský prezentoval na výstavách Zemědělec a Proagro.


   V polovině listopadu 2005 uspořádal Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha (ÚZPI) ve spolupráci s Krajským informačním střediskem Středočeského kraje, o.p.s., a Regionální agrární komorou Středočeského kraje seminář Předpokládané změny v HRDP na rok 2006 a změna v zákoně o krmivech platná od 1. 1. 2006. Seminář proběhl v Příbrami, v Rakovníku a v Poděbradech.


   21. až 23. listopadu 2005 uspořádal Zemědělský svaz ČR, územní organizace Příbram a Beroun spolu s KIS Středočeský, o.p.s.,  Školení vedoucích pracovníků a bezpečnostních techniků z předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Školení se uskutečnilo v Mladé Boleslavi, v Potěhách a v Příbrami.


   Na podzim 2005 KIS Středočeský, o.p.s., spolupracoval s Ústavem zemědělských a potravinářských informací Praha při zjišťování podkladů pro Analýzu systémů informačních, vzdělávacích a poradenských aktivit realizovaných v rámci programů rozvoje venkova v regionu Středočeský kraj.

Zařazeno v Aktuálně