KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Auto na řepkový olej má standardní jizdní kvality

23/05/06
Marie Široká / Konopářský svaz

Potvrdil to srovnávací test na Polygonu v Mostě. Rostlinný olej je levnějším a ekologičtějším palivem

Auto na řepkový olej má standardní jizdní kvality

Potvrdil to srovnávací test na Polygonu v Mostě. Rostlinný olej je levnějším a ekologičtějším palivem


Jízdní kvality automobilů s pohonem na stoprocentní biopalivo –  řepkový olej se zásadně neliší od automobilů pohaněných klasickou ropnou naftou, navíc rostlinný olej je levnějším a ekologičtějším palivem


Most 19.května 2006 – Srovnávací test vozů Škoda s dieselovými motory prokázal, že jízdní vlastnosti automobilů s pohonem na řepkový olej se prakticky neliší od automobilů pohaněných klasickou ropnou naftou,  navíc rostlinný olej je levnějším a ekologičtějším palivem, jehož spalování nepřispívá ke globálním změnám klimatu.


Srovnávací test obou typů automobilů proběhl v pátek 19. května na Polygonu v Mostě. Zkušebních  jízd zúčastnili předseda Strany zelených Martin Bursík a volební lídr zelených v Ústeckém kraji Přemysl Rabas. Zátěžové zkoušky obou typů vozidel provedl několikanásobný mistr republiky v závodech automobilů na okruzích František Došek.


Předseda zelených Martin Bursík zdůraznil potřebu provazovat energetiku a dopravu s ochranou klimatu. „Výroba elektřiny a tepla stejně jako doprava jsou významnými zdroji emisí  skleníkových plynů, především oxidu uhličitého,  proto musíme hledat alternativy. Alternativy hledáme také proto, že musíme být připraveny k nedostatku ropy a zdražení fosilních paliv. Jednou z nejperspektivnějších alternativ v dopravě jsou biopaliva,“ řekl předseda Strany zelených Martin Bursík.


Rozhodnutí využit  auto na biopaliva ve volební kampani zelených považuje Bursík za symbolické, protože Česká republika se již dříve rozhodla orientovat se pouze na bionaftu, která se skládá přibližně z třiceti procent  metylesteru řepkového oleje, ale zbytek tvoří klasická minerální nafta, tedy neobnovitelný zdroj energie. Naopak rostlinný olej je stoprocentním biopalivem, tedy  perspektivnější a ekologičtější pohonnou hmotou a obnovitelným zdrojem energie, jehož spalování neprodukuje škodliviny ani CO2. Ve srovnání s bionaftou vykazuje čistý rostlinný olej vyšší energetickou hodnotu, nižší spotřebu paliva a je výhodnější vzhledem k výrobě a uplatnění na trhu.  V současné době je cena litru  řepkového oleje  20 až 25 Kč. Dle Bursíka je důležité, aby toto alternativní palivo mělo i nadále nulovou sazbou spotřební dani, jak je tomu dnes.


Přestavba motoru na možnost spalovat řepkový olej na základě dvoupalivového principu spočívá ve výstavbě systému se dvěma nádržemi. V hlavní je řepkový olej, v menší klasická nafta. Ta je při startu studeného motoru zdrojem pohonu. Po zahřátí oleje na teplotu 75ºC zhruba po jednom kilometru motor se automaticky přepne na řepkový olej. Přestavba motoru na pro provoz na řepkový olej stojí v současné době přibližně  20 000 až 30 000 Kč, v budoucnu cena přestavby bude klesat.


Po zkušebních jízdách se automobilový závodník František Došek přiznal, že ačkoliv jezdí již pětatřicet let a vyzkoušel mnoho vozu, byl příjemně překvapen kvalitou jízdy a vlastnostmi vozu s pohonem na řepkový olej. „Jsem nečekal, že auto na řepkový olej bude tak dobré pro běžnou jízdu a jízdu na Polygonu. Auto skvěle funguje v obou režimech – a to při malých, tak při velkých otáčkách,“ řekl Došek.


Akcelerační schopnosti při startu z nuly do limitu vzdálenosti 100 metrů na obou typech automobilů, obsazených dvěma muži, byly rovněž porovnatelné.  Účastnici zkušebních jízd zaznamenali i zvýšený jízdní komfort – auto s pohonem na řepkový olej bylo méně hlučné a přechod na nižší rychlost byl plynulejší.  Po většinu času motor byl natolik nehlučný, že nutil jezdce přesvědčit se, že se stále otáčí. Na rychlé a dlouhé cestování je to ideální


Zdroj: Strana zelených  květen 2006  http://www.zeleni.cz/1225/clanek/auto-na-repkovy-olej-ma-standardni-jizdni-kvality-/


Konopářský svaz České republiky květen 2006

Zařazeno v Novinky