KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Evropská technologická platforma pro biopaliva

24/05/06
Ing. Alexandra Kvasničková / Agronavigátor

Zahajovací konference se uskuteční 8. června 2006 v Bruselu (Belgie). Biopaliva–vize do roku 2030 a dále.

Evropská komise věnuje značnou pozornost propagaci využívání biomasy a biopaliv. Svoji podporu vyjadřuje v:


– Akčním plánu pro biomasu (“Biomas Action Plan”),


– Strategii EU pro biopaliva (“EU Strategy for Biofuels”).


 


Novou aktivitou Komise v této oblasti je spuštění “Evropské technologické platformy pro biopaliva”. Uvedená platforma se bude zaměřovat na výzkum v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Cílem je vyvinout:


– finančně konkurenceschopnou technologii biopaliv na světové úrovni,


– přispět k založení evropského průmyslu biopaliv,


– urychlit využívání biopaliv.


 


Příloha : Konference 8. června 2006: program [pdf ; 107478 bytů] 


 


V souvislosti se spuštěním technologické platformy byl zřízen Poradní výbor pro výzkum biopaliv (Biofuels Research Advisory Council, BIOFRAC). BIOFRAC na konferenci představí svůj návrh vize pod názvem “Biopaliva v EU – vize pro rok 2030 a dále”. Uvedená zpráva se zabývá současnou situací v oblasti biopaliv i dlouhodobým výhledem, jak překlenout technické a netechnické bariery pro nasazení biopaliv v EU i ve světě.


 


Příloha: Biopaliva v EU – vize pro rok 2030 a dále 


 Zařazeno v Novinky