KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Evropská základna pro pelety

23/05/06
Ing. Alexandra Kvasničková / Agronavigátor

Zřízení European Pellet Centre a jeho aktivity. Obchodní, ekonomické aj. informace o peletách. Kontakty.

Na základě řešení výzkumného projektu EU “Pelety pro Evropu” v rámci programu ALTENER došlo k vytvoření vědecké výzkumné základny pro pelety. V průběhu konference “Pellets 2006” (30. 5.–1. 6. 2006) dojde k inauguraci “European Pellet Centre” (EPC), což je označení pro uvedenou základnu. Řízena bude ze Švédska.


 


Stlačená dřevní nebo jiná biomasa ve formě pelet je palivo, které může konkurovat ropě, zemnímu plynu i elektřině a to z hlediska konvenience, spolehlivosti i ceny. Pelety jsou rovněž obnovitelným zdrojem energie, a proto představují efektivní prostředek snižování emisí skleníkových plynů.


Zatímco trh s dřevními peletami v severní Evropě dobře funguje a stále se rozšiřuje, trh v jižní části Evropy je stále ještě nerozvinutý.


Založená evropská základna  pro pelety (EPC) bude poskytovat základní informace o peletách jako biopalivu. Cílem EPC je podporovat rozvoj evropského trhu s peletami.


 


Informace poskytované EPC:


* zpravodaj (lze si zajistit jeho zasílání prostřednictvím e-mailu; vedle anglické verze je k dispozici i v některých jiných jazycích, např. v němčině);


 


* údaje o trhu (ceny pelet, dodávky, spotřeba, počet instalací kotlů na pelety aj.);


 


* databáze subjektů působících na evropském trhu s peletami (v databázi lze vyhledávat podle různých hledisek – předmětu podnikání: výrobci pelet, dodavatelé, odběratelé, výzkumná pracoviště, dále podle zemí aj.);


 


* výsledky projektu “Pelety pro Evropu”:


– využití pelet v jižní Evropě: současný stav a trendy (Itálie, Španělsko, Řecko),


– agripelety (pelety ze zemědělských zbytků),


– výzkum a vývoj zaměřený na pelety,


– příležitosti pro trh s peletami v Evropě (cena pelet),


– nejlepší postupy z hlediska technologie pelet,


– případové studie zaměřené na technologii pelet (je zprostředkován přístup k 27 konkrétním aplikacím),


– kvalitativní standardy pro pelety v evropských zemích (pracuje se na vývoji standardu CEN – Evropského výboru pro standardizaci),


– publikace (volně přístupné v pdf formátu);


 


* akce (evropské, národní, mezinárodní);


 


* linky:


– na časopisy poskytující nejnovější zprávy o peletách v Evropě:


            The Bioenergy International


            Pellets – Markt und Trends


– na partnery v projektu Pellets for Europe


– na jiné evropské základny (Bioheat, BioXchange, Eubionet, Propellets)


 


* kontakty na odborníky ve vybraných zemích


 


European Pellet Centre


 

Zařazeno v Novinky