KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 769/2006

24/05/06
ing František Smítal / KIS Pardubice

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 769/2006
ze dne 19. května 2006,
kterým se ode dne 23. května 2006 pozastavuje možnost podávat žádosti o vývozní licence pro
cukr C a kterým se mění nařízení (ES) č. 493/2006, pokud jde o přechodná opatření použitelná pro cukr C.


Příloha : NARIZENI_KOMISE_(ES)_c._769-2006.pdf [pdf ; 46972 bytů]

Zařazeno v Aktuálně, Podniky, trhy