KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 780/2006

25/05/06
ing František Smítal / KIS Pardubice

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 780/2006
ze dne 24. května 2006,
kterým se mění příloha VI nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se
vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin


Příloha : NARIZENI_KOMISE_(ES)_c._780-2006.pdf [pdf ; 81090 bytů]

Zařazeno v Aktuálně