KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nařízení vlády č. 257/2006 Sb. o organizaci trhu

31/05/06
Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.181/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobky, ve znění nařízení vlády č. 99/2005 Sb.

Vláda nařizuje:


Příloha : Text nařízení vlády [pdf ; 36296 bytů]

Zařazeno v Aktuálně