KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Obnovitelné zdroje energie: publikace Evropské komise

25/05/06
Ing. Alexandra Kvasničková / Agronavigátor

Nejlepší praktické příklady projektů zaměřených na obnovitelné zdroje energie. Využití biomasy.

Generální ředitelství pro energetiku a dopravu Evropské komise podpořilo vydání publikace – ročenky zaměřené na nejlepší projekty pro praxi z hlediska využití obnovitelných zdrojů energie. Uvedené projekty byly řešeny prostřednictvím 5. rámcového programu V&V podporovaného Evropskou komisí. Mezi tyto projekty patří i projekty zaměřené na využití biomasy (biopaliva: bioetanol a bionafta; bioplyn; dřevo).


Publikace pod názvem “Best Practice Projects. Yearbook. 1997–2000” má rozsah 344 stran (20,4 MB) a je k dispozici ke stažení na internetových stránkách Evropské komise (viz příloha).


 


Příloha: Best practice Projects. Yearbook. 1997–2000


 

Zařazeno v Novinky