KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pro koho připadá bioplynová stanice v úvahu?

19/05/06
Ing. Zdeněk Celta / Obnovitelné zdroje energie

Pro koho připadá bioplynová stanice v úvahu?

Zemědělci, kteří si dnes pořizují bioplynové stanice, tím zpravidla sledují celou řadu cílů. Jednotlivé cíle přitom mají pro každý provoz jinou váhu. Ačkoli roste význam vedlejších efektů, na prvním místě stále stojí výroba hodnotného, mnohostranně použitelného a ekologického nositele energie, kterou lze v jakémkoli rozsahu výkonu přeměnit na elektrický proud a teplo. O pořadí dalších cílů lze diskutovat. Snížení zatížení pachem je (při zachování dostatečného stupně rozkladu) rozhodujícím hlediskem, především pro zemědělce, jejichž usedlosti leží v hustě obydlených oblastech. Stavba bioplynové stanice je mnohdy rozhodujícím předpokladem pro zvýšení početního stavu dobytka.


 


Bioplynová kejda vyvážená na rostlinný porost jakožto hnojivo na list působí méně žíravě než surová kejda. To je rozhodující aspekt pro mnohé ekologicky hospodařící provozy. Dalším cílem je zlepšení tekutosti zpracovávané kejdy, což přináší výhody pro míchání, čerpání a rozvážení. Oproti otevřenému skladování nedochází v uzavřených bioplynových zařízeních k žádným významným ztrátám na metanu a čpavku. Zemědělci provozující bioplynovou stanici tak aktivně přispívají k čistotě životního prostředí. Rovněž se snižují ztráty na živinách, zvláště dusíku. Díky zmenšení žíravých účinků se zvyšuje odolnost rostlin. Lze také zabránit růstovým šokům při použití větších dávek kejdy. Kromě toho se zlepší zdravotní stav rostlin, takže se zmenší potřeba použití ochranných prostředků (pesticidů).


 


Důležitou roli v současnosti hrají hygienizační  účinky bioplynové technologie, zvláště v provozech vepřínů (prasečí mor) a při zkrmování kuchyňských odpadků a zbytků z výroby jídel. Náleží sem i omezení klíčivosti semen plevele.


 


 


Při stavbě bioplynové stanice je zásadně třeba zohlednit tyto aspekty:


 


1.                 Bioplynová stanice nepomůže ozdravit nebo udržet při životě upadající podnik. Zdravému podniku však pomůže zachovat si dobrý stav.


 


2.                 Bioplynovou stanici by neměl budovat podnik, který řeší problém chovu dobytka.


 


3.                 Je bezpodmínečně nutno usilovat o pokud možno úplné využití bioplynu.


 


4.                 O metanové bakterie v bioplynové stanici je třeba pečovat stejně jako o zvířata ve stáji. To znamená, že provoz bioplynové stanice vyžaduje určité znalosti.


 


5.                 Provoz stanice vyžaduje údržbu. Kdo není připraven věnovat se zařízení 15 až 30 minut denně, neměl by si ho pořizovat.


 


6.                 Při rozvážení bioplynové kejdy s použitím monžíků a rozprašovacích talířů vzniká nebezpečí ztrát na čpavku. Kejdu je proto třeba vypouštět nízko nad zemí, například řadou hadic vlečených po zemi.


 


7.                 Bioplynová kejda a zvláště surová kejda nejsou vhodné jakožto hnojivo na list pro zeleninu, jahody nebo léčivé byliny a koření. Pro tyto účely lze nadále doporučit kompost jakožto zdroj postupného uvolňování živin.


 


 


 


Cíle bioplynové technologie


§        Získání hodnotné energie.


§        Zmenšení zatížení pachem.


§        Zmenšení žíravého účinku.


§        Zlepšení tekutosti.


§        Zmenšení zatížení vzduchu metanem a čpavkem.


§        Zabránění ztrátám na živinách.


§        Zmenšení vyplavování dusíku.


§        Zlepšení odolnosti rostlin.


§        Zlepšení zdravotního stavu rostlin.


§        Hygienizace kejdy.


§        Omezení klíčivosti semen plevele.


§        Zpracování organických zbytků.


§        Neplacení stočného.


 


 


Zdroj: Bioplyn v praxi

Zařazeno v Novinky