KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

UPOZORNENI PRO PESTITELE KONOPÍ SETÉHO – OHLAŠOVACÍ POVINNOST DLE § 29 ZÁKONA č. 167/1998 Sb.

29/05/06
Marie Široká / Konopářský svaz

Informace Celní správy ČR pro osoby pěstující mák setý nebo konopí !
Ohlašovací povinnost osobě pěstující mák setý nebo konopí na ploše větší, než 100 metrů čtverečných ukládá § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

UPOZORNENI PRO PĚSTITELE KONOPÍ SETÉHO – OHLAŠOVACÍ POVINNOST DLE  § 29 ZÁKONA č. 167/1998 Sb.


Informace Celní správy ČR pro osoby pěstující mák setý nebo konopí !
Ohlašovací povinnost osobě pěstující mák setý nebo konopí na ploše větší, než 100 metrů čtverečných ukládá § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů


http://www.cs.mfcr.cz/CmsGrc/Tiskove-centrum/Verejna-oznameni/Ostatni/Informace-cs-mak-sety-konopi.htm


Informace Celní správy ČR pro osoby pěstující mák setý nebo konopí


   • Ohlašovací povinnost osobě pěstující mák setý nebo konopí na ploše větší, než 100 metrů čtverečných ukládá § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   • vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři stanoví vyhláška č. 151/2005 Sb. (Sbírka předpisů – Částka 57, účinnost vyhlášky od 26. dubna 2005)

 


Postup při vyplňování a použití formulářů při plnění ohlašovací povinnosti


 


Plnění ohlašovací povinnosti


Mák setý


Konopí seté


Do konce května


Příloha č. 1


Příloha č. 1 MS WORD


Příloha č. 2


Příloha č. 2 MS WORD


V průběhu vegetace a sklizně


Příloha č. 3


Příloha č. 3 MS WORD


Příloha č. 4


Příloha č. 4 MS WORD


Do konce prosince


Příloha č. 5


Příloha č. 5 MS WORD


Příloha č. 6


Příloha č. 6 MS WORD


 


Zařazeno v Novinky