KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Usnesení vlády ČR k evropským zdrojům v letech 2007-2013

24/05/06
ing František Smítal / KIS Pardubice

Vláda ČR schválila rozložení finančních prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti mezi operační programy jako východisko pro jednání s Evropskou komisí o Národním strategickém referenčním rámci a operačních programech a pro dopracování konečných verzí OP.Zdroj: Strukturální fondy EU, 24.05.2006

Zařazeno v Aktuálně