KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyhláška č. 244/2006 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů

29/05/06
Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů

MZe stanoví:
Příloha : Text vyhlášky [pdf ; 52102 bytů]

Zařazeno v Aktuálně