KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zákon č. 178/2006 Sb. o osivu

03/05/06
Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně ČR:


Příloha : Text zákona [pdf ; 275124 bytů]

Zařazeno v Aktuálně