KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zákon o úrazovém pojištění přijat

18/05/06
Ing. Vladimír Šabata / Agroporadenství

Prezident podepsal zákon o úrazovém pojištění. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání přejde z komerčních pojišťoven na Českou správu sociálního zabezpečení.


Příloha : 06-05-17_Zakon_o_urazovem_pojisteni_prijat.doc [doc ; 26624 bytů]

Zařazeno v Aktuálně