KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Hlášení ploch nově postižených lokálními záplavami v důsledku přívalových dešťů

07/06/06
Ing. Hana Hricová / KIS Jihočeský kraj

Do 9. června 2006 na místně příslušnou ZA a PÚ.

 


Hlášení ploch nově postižených lokálními


záplavami v důsledku přívalových dešťůV současnosti ministerstvo zemědělství urychleně


vyhlašuje další kolo monitoringu a protokolárního


šetření ploch nově postižených lokálními záplavami


v důsledku přívalových dešťů. Enormními srážkami


dotčené zemědělské subjekty nechť se okamžitě,


nejlépe do pátku 9. června 2006 hlásí na místně


příslušnou zemědělskou agenturu!!!

Šetření bude kromě zjišťování škod na polních


kulturách zahrnovat i monitorování vodou


poškozených luk. Že z tohoto slibotechnického


„mráčku zaprší“ nějaké odškodnění negarantujeme,


ale doporučujeme se o tuto možnost státní náplasti


zajímat.

Zařazeno v Aktuálně