KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jak využít přebytky tepla ?

08/06/06
Ing. Zdeněk Celta / Obnovitelné zdroje energie

Součástí řešení BPS je využití tepla, které vzniká při výrobě elektřiny.

Součástí řešení BPS je využití tepla, které vzniká při výrobě elektřiny (řádově lze říci, že poměr vyrobené teplo : vyrobená elektřina se pohybuje na úrovni 2 : 1).
Samotná technologie BPS spotřebuje část tepla pro technologické ohřevy :  • U suchých procesů řádově 5-10%.

  • U mokrých procesů 30-60%.


Pro přebytek tepla je nutno hledat jiné využití. Konkrétní technická řešení závisí na místních podmínkách. Běžným způsobem využití tepla je otop a ohřev TUV v areálu, kde BPS stojí. Pokud jsou tyto odběry malé resp. pouze sezónní, je potřeba hledat další řešení, např. :  1. Dodávky tepla jiným odběratelům – obce, města, podniky.

  2. Sušárenské technologie (dřevo, fermentát, …).

  3. Temperované sklady.

  4. Využití pro další/budoucí podnikatelské aktivity :


  • chov ryb na oteplené vodě.

  • pěstování teplomilných rostlin.

  • apod.


Zdroj: bioplyn.cz

Zařazeno v Novinky