KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 953/2006

30/06/06
ing František Smítal / KIS Pardubice

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 953/2006 ze dne 19. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1673/2000, pokud jde o podporu pro zpracování lnu a konopí pěstovaných na vlákno, a nařízení (ES) č. 1782/2003, pokud jde o konopí, které může využívat režim jednotné platby.


Příloha : NARIZENI_RADY_(ES)_c._953_2006.pdf [pdf ; 54546 bytů]

Zařazeno v Aktuálně