KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Operační program Životní prostředí

21/06/06
ing František Smítal / KIS Pardubice

Návrh Operačního programu Životní prostředí, jehož prostřednictvím budou v Česku v nadcházejícím programovacím období let 2007–2013 distribuovány prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie určené na environmentální účely, připravilo Ministerstvo životního prostředí České republiky.
Zdroj: www.enviweb.cz, 16. 6. 06


Příloha : Operacni_program_Zivotni_prostredi.doc [doc ; 32256 bytů]