KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS-Nitrátové směrnice

29/06/06
ing František Smítal / KIS Pardubice

Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátové směrnice) a dílčí vyhodnocení plnění požadavků nitrátové směrnice. Zdroj: MZe


Příloha : Strategie_implementace_NS_2006.pdf [pdf ; 455097 bytů]

Zařazeno v Živočišná výroba