KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 968/2006

03/07/06
ing František Smítal / KIS Pardubice

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 968/2006 ze dne 27. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství.


Příloha : NARIZENI_KOMISE_(ES)_c._968-2006.pdf [pdf ; 128459 bytů]

Zařazeno v Aktuálně