KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Formulář pro podání Prohlášení o počtu a váze označených obalů podle katastrálního území a odrůd chmele

15/08/06
MZe ČR

Formulář, který může pěstitel chmele využít ke splnění povinnosti podle zákona č. 322/2004 Sb. o ochraně chmele.

Prohlášení o počtu a váze je pěstitel povinen předat ÚKZÚZ bez zbytečného odkladu po ukončení sklizně, nejpozději však do 30. listopadu příslušného kalendářního roku

Formulář najdete zde.

Zařazeno v Rostlinná výroba