KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zákon o pohonných hmotách

01/09/06
František Jirota Zemědělský svaz ČR

Dne 1. září 2006 nabyl účinnosti zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) z něhož vyplývá povinnost evidence čerpacích stanic !!!

Zařazeno v Aktuálně