KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Databáze výzkumných projektů 5. RP VaV v EU

10/10/06
Ing. Alexandra Kvasničková / Agronavigátor

Přístup do databáze projektů zaměřených na zemědělství, potravinářství, lesnictví, rybářství, rozvoj venkova.

Přístup do databáze výzkumných projektů řešených za podpory Evropské komise v 5. rámcovém programu (RP) V & V v EU. Uvedená databáze obsahuje projekty ze sektoru: zemědělství, potraviny, rybářství, lesnictví a rozvoj venkova.
V databázi lze vyhledávat projekty podle různých hledisek (čísla projektu, akronymu projektu, koordinující země aj.).

V databázi lze také listovat a to podle následujících předmětových hesel (subject):

* živočichové (animals)
* kulturní plodiny (arable crops)
* biologická rozmanitost (biological diversity)
* bio-terorismus (bio-terrorism)
* SZP a rozvoj venkova (CAP and rural development)
* cereálie (cereals)
* koexistence (coexistence)
* škůdci a nemoci plodin (crop pests and diseases)
* rybářství a akvakultura (fisheries and aquaculture)
* potraviny (food)
* lesnictví (forestry)
* ovoce (fruit)
* genomika (genomics)
* louky a pastviny (grassland)
* zahradnictví (horticulture)
* lidské zdraví a prospívání (human health and wellbeing)
* nepotravinářské produkty (non-food products)
* extrakty rostlin (plant extracts)
* kvantitativní přístupy a modelování (quantitative approaches and modelling)
* půda (soil)

Evropská komise

Zařazeno v Aktuálně