KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Farma ing. Stanislava Němce

30/10/06

Ing. Němec obdržel cenu ministra pro místní rozvoj ČR Petra Gandaloviče.

Farma ing. Stanislava Němce, Radonice, okres Praha – východ
Ing. Němec začal podnikat 15. 5. 1990 jako první soukromě hospodařící rolník v okolí na počáteční výměře 30 ha, dnes podnik hospodaří na 468 ha. V roce 1993 byla postavena zcela nová farma „na zelené louce“ s vlastní mlékárnou. Do roku 2003 bylo v živočišné výrobě chováno 60 kusů skotu, potom přešel podnik zcela na rostlinnou výrobu. Na polích se pěstují obiloviny, řepka, cukrovka a technické plodiny. Kromě rostlinné výroby podnik poskytuje skladovací služby (kapacita 12 tisíc tun obilovin) a sklizňové služby. Podniková mlékárna má denní kapacitu cca 10 tisíc litrů mléka a vyrábí 50 tun balkánský sýru měsíčně.

Na farmě pracuje kromě ing. Němce jeho manželka Hana, která je také zemědělská inženýrka, dále 10 stálých zaměstnanců a v sezoně brigádníci včetně dcery Jany a syna Tomáše. Celkové výkony v roce 2005 činily 61 milionů Kč. Podnik má svůj sociální program: všichni zaměstnanci bydlí v podnikových bytech a farma provozuje jezdecký klub a sponzoruje místní základní školu.

V budoucnu chce ing. Němec dále intenzifikovat rostlinnou výrobu, zvětšovat výměru a rozvíjet další aktivity ve zpracování zemědělské produkce. Farmu chce v budoucnu předat synovi Tomášovi.

Ing. Němec obdržel cenu ministra pro místní rozvoj ČR Petra Gandaloviče.

Pan Němec při přebírání ceny na Středočeských dožínkách 2006