KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Farma pana Vladimíra Linharta

30/10/06

Pan Linhart dostal cenu starosty města Lysá nad Labem Václava Houšteckého

Pan Linhart na své farměFarma pana Vladimíra Linharta, Hatě, bývalý okres Beroun, byla vybudována na pozemcích rodiny Linhartových v době komunistického režimu. Pan Linhart začal hospodařit v roce 1993 po rozpadu JZD Lochovice zpočátku na 200 ha půdy s 30 kusy černostrakatého nížinného skotu. Stádo bylo převodným křížením přešlechtěno na stávajících 424 kusů plemene Holštýn.

Současná výměra obhospodařované půdy je 564 ha. Podnik provozuje živočišnou i rostlinnou výrobu. Mléčná užitkovost dojnic vzrostla z 3 500 l mléka na současných 10 300 l mléka ročně. V roce 2004 byla vybudována nová stáj s volným ustájením s přistýlanými loži pro 165 krav společně s rybinovou dojírnou pro dvanáct dojnic.

V podniku pracuje šest zaměstnanců. V budoucnu pan Linhart plánuje další rozvoj farmy a boj proti byrokracii.

Pan Linhart dostal cenu starosty města Lysá nad Labem Václava Houšteckého.

Pan Linhart přebírá cenu od starosty Lysé nad Labem