KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Firma LUPOFYT s.r.o.

30/10/06

Firma LUPOFYT s.r.o. dostala cenu náměstka hejtmana Středočeského kraje Viléma Žáka. 

Firma LUPOFYT s.r.o., se sídlem v Chrášťanech v bývalém okresu Rakovník, vznikla v roce 1992 na ploše cca 900 ha a nebyla žádnou nástupnickou organizací.

Společnost hospodaří v mírně teplé oblasti se srážkovým stínem v nadmořské výšce 380 m. V současné době hospodaří na ploše 1900 ha zemědělské půdy. Je specializovaná pouze na polní rostlinnou výrobu (1815 ha) a pěstování chmele (85 ha). Zvláštností je zaměření polní výroby na pěstování olejnin, jejichž plocha dlouhodobě dosahuje více než 50 % plochy orné půdy. LUPOFYT je největším pěstitelem máku setého v Čechách (cca 400 ha) velkým pěstitelem řepky ozimé (cca 650 ha) a vyrábí osivo obilovin na ploše cca 300 ha. Výnosy jednotlivých plodin jsou dlouhodobě na úrovni 130 – 150 % průměru okresu.  Ve firmě pracuje 19 stálých pracovníků a v sezóně brigádníci.

Za dlouhodobé výsledky byla firma oceněna 1. místem v soutěži TOP Zemědělského svazu ČR za rok 2004 v dané výrobní oblasti. Jeden ze 3 jednatelů firmy ing. Jaroslav Mikoláš byl v roce 2005 oceněn jako Manažer roku 2004 v odvětví zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství a zároveň obsadil 10. místo v soutěži TOP 10 nejlepších manažerů ČR.

Firma LUPOFYT s.r.o. byla navržena na cenu náměstka hejtmana Středočeského kraje Viléma Žáka.

Pan Mikuláš přebírá ocenění