KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informační zdroje se zaměřením na biomasu

28/10/06
Ing. Alexandra Kvasničková / Agronavigátor

Je zprostředkován přístup do amerických databází a na internetové stránky.

NREL (National Renewable Energy Laboratory) v USA zprostředkovává přístup k řadě dokumentů a to prostřednictvím databází nebo internetových stránek.

Databáze

* Databáze dokumentů národního programu zaměřeného na biomasu
Je zprostředkován přístup k dokumentům vytvořeným NBC a jeho smluvními partnery od roku 1980. Většina z novějších dokumentů je ve formě plnotextových pdf-dokumentů.

* Databáze ministerstva energetiky USA (DOE) pro alternativní paliva
Obsahuje dokumenty zaměřené na alternativní paliva z výše uvedené databáze plus řadu dalších dokumentů.

Databáze publikací NREL
Obsahuje dokumenty zaměřené na biomasu, které napsali nebo editovali pracovníci NREL a jeho smluvní partneři od roku 1977.

* Informační most DOE
Jde o databázi publikací, která se podobá databázi publikací NREL, obsahuje však dokumenty i z jiných laboratoří spadajících pod DOE. Sbírka plnotextových dokumentů od roku 1995.

Internetové stránky

* Program ministerstva energetiky USA (DOE) zaměřený na biomasu
Hlavními cíly tohoto programu je podpora rozvoje technologií pro výrobu paliv, chemikálií a energie. Prostřednictvím tohoto programu se podporuje většina práce NBC (National Bioenergy Center). Tato webová stránka zahrnuje popisy biopaliv, technologie výroby energie z bimasy, projekty, problematiku zdrojů aj.

* Iniciativa na podporu výzkumu a vývoje v oblasti biomasy
Na základě zákona o výzkumu a vývoji v oblasti biomasy z roku 2000 se zavázalo se spolupráci americké ministerstvo energeticky a ministerstvo zemědělství a pět dalších federálních institucí. Byl vytvořen společný program pro podporu technologií konverze biomasy.

* Energetická účinnost a obnovitelná energie
Úřad pro energetickou účinnost a obnovitelnou energii ministerstva pro energetiku v USA provozuje internetové stránky zaměřené na obnovitelnou energii. Je odtud zprostředkován přístup na velký počet souvisejících internetových stránek.

* “State Energy Alternatives
Uvedená internetová stránka byla vytvořena na podporu rozhodovacího procesu v USA na státní a národní úrovni a to v oblasti obnovitelných zdrojů a technologií pro tyto zdroje.

NREL

Zařazeno v Novinky