KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

NARIZENI KOMISE (ES) c 1487_2006

14/10/06
ing František Smítal / KIS Pardubice

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1487/2006 ze dne 9. října 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90, pokud jde o výši podpory na výrobu kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka.

Zařazeno v Aktuálně